1900.0284 [email protected]

Có thể nhập cảnh Trung Quốc bằng giấy thông hành không?

Bởi: admin

Khi nào thì người Việt được nhập cảnh Trung Quốc bằng giấy thông hành Trung Quốc? Thủ tục làm giấy thông hành Trung Quốc ra sao? Mời bạn đọc bài viết này!

Xem thêm